Rolf B: Zeichenkodierung

Beitrag lesen

Hallo Gunnar,

ja gut, ich wollte jetzt nicht zu sehr in die Details einsteigen.

Eine mit \u0300 gravis-verpestete Buchstabenreihe sieht bei mir so aus - keine Ahnung ob eurer Browser das darstellen.

#àb̀c̀d̀èf̀g̀h̀ìj̀k̀l̀m̀ǹòp̀q̀r̀s̀t̀ùv̀ẁx̀ỳz̀ÀB̀C̀D̀ÈF̀G̀H̀ÌJ̀K̀L̀M̀ǸÒP̀Q̀R̀S̀T̀ÙV̀ẀX̀ỲZ̀0̀1̀2̀3̀4̀5̀6̀7̀8̀9̀

Erzeugt in der Browser-Konsole mit

s = "";
for (let x of "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789")
  s = s + x + String.fromCodePoint(0x300);
console.log(s);

Man kann auch noch eine Schippe Tilden und Querbalken drauflegen, aber mit den Zahlen hat er's dann nicht so...

#à̃̅b̀̃̅c̀̃̅d̀̃̅è̃̅f̀̃̅g̀̃̅h̀̃̅ì̃̅j̀̃̅k̀̃̅l̀̃̅m̀̃̅ǹ̃̅ò̃̅p̀̃̅q̀̃̅r̀̃̅s̀̃̅t̀̃̅ù̃̅v̀̃̅ẁ̃̅x̀̃̅ỳ̃̅z̀̃̅ À̃̅B̀̃̅C̀̃̅D̀̃̅È̃̅F̀̃̅G̀̃̅H̀̃̅Ì̃̅J̀̃̅K̀̃̅L̀̃̅M̀̃̅Ǹ̃̅Ò̃̅P̀̃̅Q̀̃̅R̀̃̅S̀̃̅T̀̃̅Ù̃̅V̀̃̅Ẁ̃̅X̀̃̅Ỳ̃̅Z̀̃̅ 0̀̃̅1̀̃̅2̀̃̅3̀̃̅4̀̃̅5̀̃̅6̀̃̅7̀̃̅8̀̃̅9̀̃̅

Rolf

--
sumpsi - posui - clusi
0 72

Zeichenkodierung

pl
 • javascript
 1. 3

  Zeichenckodierung

  Christian Kruse
 2. 1
  Gunnar Bittersmann
  1. 0
   TS
   • codierung
   • javascript
   1. 1
    Gunnar Bittersmann
   2. 0
    dedlfix
   3. -2
    pl
    1. 1
     Rolf B
     1. 0
      Gunnar Bittersmann
      1. 0
       Rolf B
      2. 1
       usb
       1. 0
        Rolf B
        • codierung
        • javascript
        • unicode
        1. 0
         usb
         1. 0
          Rolf B
     2. -1
      pl
      1. 0
       Rolf B
       1. 0
        pl
        1. 0
         Patrick C.
         1. 0
          dedlfix
          1. 0
           Gunnar Bittersmann
          2. 0
           Rolf B
         2. -4
          pl
          1. 0
           Rolf B
           1. -4
            pl
            1. 0
             Gunnar Bittersmann
             1. 0
              pl
              1. 0
               Gunnar Bittersmann
            2. 0
             Rolf B
             1. 0
              pl
              1. 0
               Rolf B
               1. 0
                pl
                1. 0
                 Rolf B
                 1. 0
                  pl
              2. 0
               pl
               1. 0
                Rolf B
                1. 0
                 dedlfix
                 1. 0
                  Rolf B
                  1. 1
                   dedlfix
                   1. 0
                    Rolf B
                  2. 0
                   pl
                   1. 1
                    dedlfix
                    1. 0
                     pl
                     1. 0
                      dedlfix
                     2. 0
                      Rolf B
                      1. 0
                       pl
                      2. 0
                       pl
                       1. 0
                        Rolf B
                        1. 0
                         pl
                         1. 0
                          TS
                   2. 0
                    usb
                    1. 0
                     pl
                     1. 0
                      usb
                2. 0
                 pl
                3. 3
                 1unitedpower
                 1. 0
                  Christian Kruse
                 2. 0
                  Rolf B
           2. 0
            pl
            1. 0
             Christian Kruse
             1. 0
              Gunnar Bittersmann
              1. 0
               Rolf B
               1. 0
                Auge
                1. 0
                 Gunnar Bittersmann
            2. 1
             dedlfix
            3. 0
             Rolf B
             1. -1
              pl
              1. 0
               Rolf B
               1. 0
                Gunnar Bittersmann
                1. 0
                 dedlfix
                2. 0
                 Rolf B
 3. 1
  MudGuard
 4. 2
  Rolf B
  1. 0
   pl